Mitől „valódi” a nemzeti konzultáció?

Mi is az a „nemzeti konzultáció”, és milyen szerep juthat neki egy képviseleti demokráciában? Tekinthetünk a nemzeti konzultációkra egy politikai termékként, aminek lényege, célja a kommunikáció és marketing szempontrendszerével ragadható meg (ez a negatív olvasat), de olyan társadalmi interakciónak is tarthatjuk, ami optimális esetben vitákat generál, formálja a társadalmi diskurzust (annak tartalmát, módját, stílusát), megszólít, mobilizál, lehetőséget nyújt a vélemények becsatornázására – csökkentve a távolságot a pártok, a képviseleti intézmények és a választók között (ez a pozitív olvasat). A választópolgárok – bármennyire is fásultak vagy kiábrándultak a politikából – igénylik a közvetlen beleszólás lehetőségét a társadalom nagy, közös ügyeinek alakításába.

Beleolvasok »