A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos állampolgári attitűdök és vélemények vizsgálata

Kutatásunk célja a koronavírussal kapcsolatos attitűdök vizsgálata, beleértve a vírussal összefüggésben kialakult gazdasági válság lakosságra gyakorolt hatását.
Pártpreferenciák alakulása áprilisban a teljes népesség, a pártot választani tudók, valamint a pártot választani tudó biztos szavazók körében.

Mérésünk során 1000 személyt kérdeztünk meg. A feldolgozott adatok nemi- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, illetve a települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A telefonszámok hívása 2020. április 24-27. között zajlott, az adatfelvételt CATI-módszerrel végeztük.