A szabadkereskedelmi megállapodásokról az EU és Kanada közötti egyezmény apropóján

Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása arra a kérdésre is kereste a választ, vajon a magyar társadalom az élelmiszer-biztonsági vagy a gazdasági szempontokat tartja-e hangsúlyosabbnak a szabadkereskedelmi megállapodások megkötése kapcsán.

A megkérdezettek több mint kétharmada (69 százaléka) inkább veszélyesnek ítéli, ha piaci érdekek mentén lemondunk az élelmiszeripari felügyeletről, míg a megkérdezettek alig több mint egyötöde (22%) úgy vélekedik, hogy a megállapodás megkötése nyomán a piaci lehetőségek bővülése és az élelmiszerbiztonság szempontrendszere harmonizálható. A kérdést megítélni nem tudók aránya relatíve magas, 9% volt.