Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei II.

Elemzésünkben a politikai attitűdök mellett a közbiztonság problematikájáról, a határon túli nemzetrészek iránti felelősségvállalásról, az EU-tagság megítélésének változásáról, valamint az elvándorlás és helyi munkalehetőségek kérdéséről adunk számot.

Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok megyei és regionális népességeloszlás, településtípus és településméret szerinti népességeloszlás, nemi és korösszetétel, valamint iskolázottság szerint tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2%-os hibahatárral). A telefonos megkeresések április 10. és 25. között zajlottak.