Intézetünk 2013. augusztusi közvélemény-kutatásának eredményei – Pártpreferenciák

Az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet 2013 augusztusában végzett közvélemény-kutatása során felmérte a pártpreferenciák alakulását.

Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok regionális, nemi és korösszetétel szerint tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2 százalékpontos hibahatárral).