„Iránytű a magyar politikához” – 2012. decemberi közvélemény-kutatásunk eredményei II.

Elemzésünk az államadósság újratárgyalásának társadalmi támogatottságát, a demokratikus intézményekbe vetett bizalom mértékét, az EU-tagság, illetve az azzal járó egyes kötelezettségek felülvizsgálatát, a tagság megítélésének változását, valamint a halálbüntetés társadalmi támogatottságát veszi sorra.

Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok megyei és regionális népességeloszlás, településtípus és településméret szerinti népességeloszlás, nemi és korösszetétel, valamint iskolázottság szerint tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2%-os hibahatárral). A telefonos megkeresések december 3. és 16. között zajlottak.