Az értelmiségi párbeszéd és a politikai elemzés nehézségeiről

Az értelmiség felelősségéről, a magyar közéletet uraló „szekértábor-logikáról” és a politikai elemzés nehézségeiről.

Az értelmiségnek sajátja kell, hogy legyen a hatalommal, a társadalmi történésekkel szembeni kritikai attitűd, az érdemi párbeszédre (s nem öncélú vitákra) való törekvés, a közösségért való felelősségérzet, valamint az önreflexió képessége. A mai magyar közélet viszonyai között nehéz egy ilyen szerepet elsajátítani, hiszen a pártpolitika túlcsordulása szinte minden területen érzékelhető. A társadalomnak a politikailag aktív részében domináns rendezési elv, viszonyulást meghatározó tényező a – józan ítélőképességet lerontó – „szekértábor-logika”. A fentebb vázolt probléma nem hagyja érintetlenül a politikai elemzés dimenzióját sem – legalábbis az elemzői tevékenység szélesebb nyilvánosság előtti művelését.