Az értelmiségi létről, a polgárfogalomról, a középosztályosodás kérdéséről, a zsarnokságszerető értelmiségről, az értelmiségi párbeszéd és a valódi politikai elemzés nehézségeiről írt intézetünk vezető elemzője, Kovács János a Magyar Hüperión júniusban megjelent lapszámába.

Bővebben

A polgárság fogalma korszakonként és a tudományos vizsgálódás különböző aspektusai szerint olyan összetett, sokszor ellentmondásos jelentéstartalommal telítődött, ami kontextustól függően gyakran nehézkessé teszi a megfelelő értelmezést.

Bővebben

A rendszerellenességről, az anti-establishment attitűdről, a politikai proteszt különböző megnyilvánulásairól, a korrupciós tematika hatásosságáról/hatástalanságáról és a társadalmi párbeszéddel zajló politikai programalkotás egy lehetséges formájáról.

Bővebben

2016 több szempontból is a felkészülés éve volt, a 2017-es esztendő belpolitikai történései pedig már alapvetően a 2018. tavaszi országgyűlési választásról fognak szólni. Az idei év leghangsúlyosabb belpolitikai témái kétségkívül a migrációs válság és a kötelező kvóták (a kormány hivatalos kommunikációjában a „kényszerbetelepítés”) voltak.

Bővebben

Ki látott már fehér hollót? És hazugságon kapott politikust lemondani? Az Egyesült Államokban egészen a Legfelsőbb Bíróságig jutott az addigra komoly jogi vitává formálódó kérdés, miszerint büntethető-e a hazug politikus.

Bővebben

Elmondható, hogy az eltérő nemzetfelfogásokhoz, kultúrakoncepciókhoz más-más társadalom-felfogás és társadalomszervezési elvek is társulnak. Ez azonban nemcsak a társadalom-, illetve nemzetfejlődési pálya függvénye, de – mivel a társadalomszervezés sosem értéksemleges – ideológiai jegyeket is magán visel.

Bővebben

Kik szavaztak Trumpra? Milyen motivációk vitték őket az urnákhoz? Hogyan voksoltak valójában a nők? Miért okozott meglepetést vagy éppen sokkot az eredmény?

Bővebben

A migrációs válság kezelésének módja minden korábbinál határozottabban rámutatott: kulturális értelemben ma már nem beszélhetünk egységes Európáról.

Bővebben

Bécsben vasárnap nyitnak az urnák, és ez alkalommal az 1945 óta kormányzó szociáldemokraták el is veszíthetik a „vörös várost”.

Bővebben

A „polgári Magyarország” esszenciája talán a republikánus polgári konzervativizmus eszméje mentén ragadható meg leginkább. A polgári Magyarország tézise lényegét tekintve négy fogalommal leírható: szabadság, felelősség, érdemelvűség és közösségi gondolat.

Bővebben

10/102