Polgári Magyarország – Jövőkép vagy politikai termék?

A „polgári Magyarország” esszenciája talán a republikánus polgári konzervativizmus eszméje mentén ragadható meg leginkább. A polgári Magyarország tézise lényegét tekintve négy fogalommal leírható: szabadság, felelősség, érdemelvűség és közösségi gondolat.

Amikor társadalom-felfogásról, programadó jövőképről beszélünk, gyakran előkerül a „polgári Magyarország” víziója. Ezt a fogalmat számos aspektusból vizsgálhatjuk: 1.) vizsgálhatjuk választási programon és kormányzati cselekvésen keresztül (elsősorban az ún. polgári kormányok időszakát tekintve); 2.) vizsgálhatjuk egyfajta identitásképző narratívaként (amely adott esetben – miként egy kormányközeli elemző fogalmazott – nem több, mint „politikai termék”); 3.) vizsgálhatjuk teoretikusan, ideológiai-társadalomfilozófiai szempontok mentén.