Az európai parlamenti választás tétje

Milyen tétje van a 2014-es EP-választásoknak a belpolitika, illetve a különböző pártok Európa-politikája szempontjából? Melyek a főbb törésvonalak?

„A csatlakozás előnyeinek és hátrányainak szubjektív megítélése ugyan fontos tényező, de mindenképpen szükség volna egy objektív mérleg felállítására is (beleértve a direkt befizetéseken és kifizetéseken túl az egyes gazdasági szektorokat ért származékos hatások számszerűsített, tételes felsorolását), ami még várat magára. A másik fontos kérdés a szuverenitás-vita, melynek középpontjában tulajdonképpen a közösségi és a tagállami hatáskörök megoszlása, illetve egyes esetekben a közösségi intézmények hatásköri túlterjeszkedése áll (miként tapasztalhattuk ezt a Magyarországgal szembeni ún. demokrácia-viták során). Ezen a mezsgyén válik el a föderatív Európa-kép a „Nemzetek Európája” koncepciótól.”