Dilemmák előtt az LMP – Lehet más a politika a népszavazási kudarc után?

Az LMP népszavazási kezdeményezése, illetve annak kimenetele számos aspektusból jó vonatkoztatási pontként szolgálhat a pártot érintő legfajsúlyosabb témák tárgyalásakor.

A Lehet Más a Politika az utóbbi időszakban számos kihívással szembesült, amelyek azonban nem új keletűek: a párt karakterét, politikai alapvetését, szerkezetét és belső viszonyait, valamint a pártvezetésben, a tagságban és a szavazótáborban meglévő törésvonalakat figyelembe véve mindvégig – hol látensen, hol nyíltan – végigvonultak a LMP politikai tevékenységén. Az LMP releváns politikai erővé válása óta több fontos kérdésre adandó válasszal is adós maradt. E kérdések szorosan érintik a párt önmeghatározásának, illetve a politikai palettán való pozícionálásának a problémakörét, továbbá a politikai stratégia és a vezetési gyakorlat területét.