Miért (nem) megyünk utcára? A politikai aktivitás ösztönzői

Hol van az ingerküszöb? Mi viszi utcára az embereket? Egyes ügyek miért mozgósítanak, mások miért nem? Mi a különbség az egyes európai társadalmak politikai aktivitásában?

A súlyos politikai események, egy-egy törvényjavaslat, korrupciós ügy vagy megszorító csomag alkalmával újra és újra felmerülnek a szélesebb értelemben vett részvételi hajlandóság motivációinak kérdései, azaz, hogy vajon mi viszi rá az egyént, hogy felálljon a fotelből és tiltakozzon, tüntessen. Nehéz kérdések ezek, melyek mindenekelőtt a szociálpszichológia, politikai pszichológia területére vezetnek bennünket.