Rendszerellenesség és proteszt

Anti-establishment, elitellenesség, proteszt, mint a közgondolkodást és a pártrendszert befolyásoló tényezők.

Előállhat olyan helyzet is, amikor egyes konkrét „issue”-k növik ki magukat rendszerkritikai tényezővé. Ezt láthatjuk akkor, amikor egyszerre több társadalmi alrendszert megrázó válsághelyzet áll elő, ami politikailag is manifesztálódik, amikor megszaporodnak a különféle nagyszabású – alapvetően nem pártpolitikai logika mentén szerveződő – megmozdulások, tiltakozó akciók. A társadalmi ellenállás és elégedetlenség ilyen tartós, reprezentatív megnyilvánulásai már képesek lehetnek arra, hogy jelentősen befolyásolják a közgondolkodást, a politikai értékítéletet. Ennek kulcsa azonban a szubjektív élményekből táplálkozó elégedetlenség és a társadalmi szolidaritás egyidejű megléte.