Versenyképes integráció vagy megújuló birodalmi törekvések? – Az Eurázsiai Unió

A geopolitika iránt érdeklődők számára bizonyosan ismerősen csengenek Nicholas J. Spykman „Heartland” és „Rimland” kategóriái. Ezen elmélet ismerete nélkül nehezen érthetjük meg az „Eurázsiai Unió”, vagy épp az EU-Oroszország intézményes együttműködés körüli amerikai aggodalmakat.

Érdekes aspektus, hogy míg az EU (pontosabban annak előzményeként, „magjaként” aposztrofálható integrációs kezdeményezés) a második világháború után a szovjet fenyegetettség árnyékában „szökkent szárba”, addig az Eurázsiai Unió éppen a Szovjetunió széthullása utáni beszűkült orosz érdekszférát stabilizálná egy nyugati politikai és gazdasági expanzióval (euro-atlanti integráció) szemben.