A 2014. júliusi-augusztusi közvélemény-kutatásunk eredményei II.

Politikusok ismertsége és népszerűsége, elégedettségi mutatók és elvándorlási hajlandóság alakulása.

Kutatásunk 1000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A telefonos megkeresések július-augusztus hónapban zajlottak.