A 2014. júliusi közvélemény-kutatásunk eredményei I. – Pártpreferenciák

Pártpreferenciák alakulása a teljes népesség, a pártot választani tudók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében.

Kutatásunk 1000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A telefonos megkeresések július 12. és 18. között zajlottak.