A 2015. januári közvélemény-kutatásunk eredményei I. – Pártpreferenciák

Pártpreferenciák alakulása a teljes népesség, a pártot választani tudók, valamint a pártot választani tudó biztos szavazók körében.

Kutatásunk 1000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A telefonos megkeresések január 11. és 18. között zajlottak. Kutatásunk hibahatára a teljes népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve +/- 3,1%.