Európa és a kereszténység

„Egyszerűen arról van szó, hogy Európában az ateisták is keresztények; Európa kereszténysége kultúrát, etikát, szemléletet jelent.” (Antall József)

Napjainkban igen sok vita esik hazánkban és az európai politika színterén egyaránt a kereszténység szerepéről, az állam és az egyház kapcsolatrendszeréről. Bár nem beszélhetünk újkeletű problémáról, ugyanakkor ez a polémia rendre újabb és újabb tartalmat és értelmezést nyer. Alapvetően egy politikai vitáról van szó, amely természetéből adódóan nem választható el élesen bizonyos kulturális és jogi dilemmáktól, emellett komoly szimbolikus tartalommal is bír.