A 2015. júniusi közvélemény-kutatásunk eredményei – Pártpreferenciák

Pártpreferenciák alakulása a teljes népesség, a pártot választani tudók, valamint a pártot választani tudó biztos szavazók körében.

Kutatásunk 2000 fős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A mobiltelefonos megkeresések június 3. és 11. között zajlottak, az adatfelvételt CATI-módszerrel végeztük. Kutatásunk hibahatára a teljes népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) +/- 2,2%.