Az EU mélyítésének esélyei az elkövetkezendő időszakban

Bővítés és mélyítés, integrációs struktúrák; a nemzetállami és közösségi intézményekbe, döntéshozatali szintekbe vetett társadalmi bizalom alakulása.

A Lisszaboni Szerződés felkészítette az EU intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusait a további bővítésre, ugyanakkor – a korábbi alkotmánytervezet bukása után – rámutatott arra is, hogy a mélyítés folyamatának is vannak jól kivehető korlátai.