Az Iránytű Intézet 2012. májusi közvélemény-kutatásának eredményei I.

Kutatásunk során egyrészt a lakosság körében végzett pártpreferenciák mérését, másrészt a választópolgárok álláspontjának aktuális közéleti kérdésekben való megismerését tűztük ki.

Kellő mélységben és összefüggéseiben kívánjuk feltárni a választók aktuális társadalmi, gazdasági helyzettel kapcsolatos percepcióját, értékítéletét, véleményét. Jelen elemzésünk a pártpreferenciákra, a közhangulatra, az Európai Unióra, illetve a külföldiek termőföldvásárlására vonatkozó kérdéseket boncolgatja. A közvélemény-kutatás további adatait, egyéb témaköreit jövőbeli anyagainkban dolgozzuk fel. Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok regionális, nemi és korösszetétel szerint tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2%-os hibahatárral). A telefonos megkeresések május 2. és 14. között zajlottak.