Az Iránytű Közéleti Barométer értéke 2015 júniusában

Rövid elemzésünk az ország jelenlegi állapotával, illetve a 2010 óta fennálló Orbán-kormány tevékenységével való elégedettséget és a megélhetési körülmények változásának megítélését ismerteti a 2015. júniusi kutatási eredmények alapján.

Kutatásunk 2000 fős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A mobiltelefonos megkeresések június 3. és 11. között zajlottak, az adatfelvételt CATI-módszerrel végeztük. Kutatásunk hibahatára a teljes népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) +/- 2,2%.