Elégedettség, közbiztonság, kilátások – 2013. őszi közvélemény-kutatásunk

2013. szeptember vége és október közepe között végzett telefonos közvélemény-kutatásunkban a magyar választópolgárok politikai közérzetét, elégedettségét kívántuk felmérni különböző témakörök mentén.

Ebben az elemzésben az ún. elégedettségi indexek mérése mellett a közbiztonság helyzetének megítélését, a helyi munkavállalási kilátásokat, illetve az elvándorlási hajlandóság kérdését vettük górcső alá. Kutatásunk országos, 5000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok regionális, nemi és korösszetétel szerint tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (1,4 százalékpontos hibahatárral).