Az Iránytű Intézet 2013. decemberi közvélemény-kutatása

Pártpreferenciák, választási részvételi hajlandóság, elégedettségi- és szimpátiaindexek alakulása, valamint egyéb fontos közéleti témák.

Kutatásunk országos, 1000 fős reprezentatív mintára épült, a feldolgozott adatok megyei nemi- és korösszetétel, illetve megyék szerinti iskolai végzettség alapján tükrözik a 18 év feletti magyar lakosság véleményét (3,2 százalékpontos hibahatárral). A mintatervezés bázisául a 2011. évi népszámlálás eredményei szolgáltak. A lemért mintában tapasztalható kisebb eltéréseket több szempontú súlyozással állítottuk be. Telefonhívásainkat december 11-én kezdtük és 15-én zártuk le.