Januári közvélemény-kutatásunk eredményei III. – Aktuális közéleti témák

A választópolgárokat az üzletek vasárnapi zárva tartásáról, az útdíj kérdéséről, a bevándorlás problematikájáról, a korrupcióról, valamint a „keleti nyitás” politikájáról kérdeztük.

Kutatásunk 1000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét. A telefonos megkeresések január 11. és 18. között zajlottak. Kutatásunk hibahatára a teljes népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve +/- 3,1%.