Az Iránytű Intézet januári közvélemény-kutatása – Veszprém megye 3. számú OEVK

Az Iránytű Intézet közvélemény-kutatása a Veszprém megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületről. Felmérésünk 2015. január 18. és 21. között készült.

Közvélemény-kutatásunk telefonos lekérdezéssel (CATI), a reprezentativitás kritériumainak (településszerkezet, nemi- és korösszetétel, iskolai végzettség) megfelelő módszertannal készült. A minta nagysága: 400 fő, hibahatára +/- 4,9 százalékpont (50%-os adatra vonatkoztatva, 95%-os szignifikancia szinten). A mintavétel 2015. január 18. és 21. között zajlott.