A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról

A negatív kampány egy kétélű fegyver lehet, ezért alkalmazását, annak szükségességét minden esetben alaposan meg kell fontolni, egyfajta „politikai költség-haszon elemzést” végezni.

Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai párt kritizálását, adott esetben lejáratását helyezi fókuszba – saját karakterének, programjának, illetve egyéb politikai kvalitásainak hangsúlyozása helyett (mellett). Más definíció szerint minden olyan kommunikációs tevékenység negatív kampánynak tekinthető, ami célzottan hamis színben tüntet fel tényeket. Az eszköz alkalmazása mellett és ellen is szólnak érvek, s elöljáróban érdemes annyit megjegyezni, hogy a megfelelő kampánystratégia kialakításakor kulcsfontosságú a részletekbe menő elemzés.