Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az EU fokozatos bővítésével és az együttműködés mélyítésével párhuzamosan számos kutató egyre nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy Európát az Európai Unióval, az európai identitást az uniós állampolgári identitással azonosítsa…

Az intézményes szinten újradefiniált európai identitásnak az 1970-es évektől egyre inkább meghatározó alkotóelemévé vált a multikulturalizmus ideológiája, mely a kulturális pluralizmust, a társadalmi integrációt és a fentebb említett alkotmányos patriotizmust igyekezett a hagyományos kollektív öntudatformáló keretek fölé helyezni.