Iránytű a budapesti olimpiához

Általánosságban véve megállapítható, hogy a megkérdezettek többsége, méréseink szerint 52%-a támogatja a 2024-re tervezett budapesti olimpia megrendezését. A másik oldalon természetesen dominánsan jelen vannak az olimpiával „szembe helyezkedők”, ők a megkérdezettek 44%-át adják.

Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a választókorú lakosság véleményét.